cong-trinh-cap-1-la-gi

Công trình cấp 1 là gì? Quy định ở đâu?

Tin tức

Trước khi đi tìm hiểu cách phân cấp công trình trong xây dựng chúng ta cần hiểu khái niệm công trình cấp 1 là gì và những quy định liên quan đến công trình cấp 1. Vì khái niệm công trình cấp 1 là gì chỉ là một phần trong công trình dân dụng.

Công trình cấp 1 là gì?

Có nhiều bạn là kĩ sư hiện nay vẫn chưa nắm rõ về phân loại công trình, công trình cấp 1 là gì, cấp 2,3,4 trong dân dụng được hiểu như thế nào.

Công tình cấp 1 là công trình có tổng diện tích sàn từ 10.000m2 đến dưới 15.000m2 và có chiều cao từ 20 đến 29 tầng.

Căn cứ vào điều 2 Thông tư 03/2016/TT-BXD chúng ta biết được công trình cấp 1 là loại công trình quan trọng nó chỉ sau công trình đặc biệt cấp quốc gia. Công trình cấp 1 có ảnh hưởng và có tác động rất lớn đến tài sản, tính mạng của cộng đồng dân cư và sự phát triển kinh tế, xã hội trong vùng lãnh thổ rộng lớn.

Theo điều 2 Thông tư 06/2021/TT-BXD phân cấp công trình là để phân nhóm công trình theo các nhóm khác nhau dựa vào vốn đầu tư và theo quy mô dự án. Phân cấp để dễ dàng quản lý và thực hiện các bước tiếp theo của công trình.

Cách thức phân nhóm công trình được phân trong 2 khía cạnh là quy mô công suất và tầm quan trọng. Quy định trong Phụ lục 01 của Thông tư. Loại và quy mô kết cấu được quy định trong Phụ lục 02 của Thông tư.

cong-trinh-cap-1-la-gi
Trước khi thiết kế, kiến trúc sư cần tìm hiểu công trình cấp 1 là gì?

Tìm hiểu thêm: Khám phá 7 công trình kiến trúc cổ đại của thế giới

Phân loại công trình xây dựng

Phân loại công trình xây dựng hiện nay được chia thành 5 loại, bao gồm:

  • Công trình dân dụng là các công trình sử dụng cho mục đích dân dụng
  • Công trình giao thông là các công trình phục vụ giao thông vận tải
  • Công trình hạ tầng kỹ thuật các công trình để nâng cấp cơ sở tiện ích hạ tầng kỹ thuật
  • Công trình công nghiệp được sử dụng cho mục đích sản xuất công nghiệp
  • Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn để phục vụ cho mục đích thủy lợi

Với mỗi loại công trình sẽ có các thông số, tiêu chuẩn cụ thể để phân cấp. Việc phân nhóm công trình sẽ dựa vào quy mô, tầm quan trọng của công trình đối với đất nước hay địa phương.

cong-trinh-cap-1-la-gi
Phân loại công trình xây dựng hiện nay được chia thành 5 cấp

Từ các yếu tố tiêu chuẩn cụ thể của công trình sẽ phân loại công trình thành nhóm thuộc phụ lục 01 của thông tin và phụ lục 02 của thông tư 03/2016/TT-BXD.

Theo quy định sẽ có các công trình dân dụng, giao thông, kỹ thuật, công nghiệp. Phân loại các công trình thành 5 cấp là cấp đặc biệt, cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4 dựa vào các thông số và tiêu chuẩn cụ thể của công trình dự án.

Phân loại công trình cấp 1 là công trình tiệm cận với mức độ cao nhất và công suất kết cấu quan trọng được quy định trong luật xây dựng.

Xem thêm: Khám phá 2 tòa nhà cao nhất Thái Lan hiện nay

Phân cấp công trình dân dụng

Phân cấp công trình được chia thành 5 cấp đó là:

  • Công trình dân dụng cấp đặc biệt: là công trình có tổng diện tích sàn lớn hoặc bằng 15.000m2 và có chiều cao trên hay bằng 30 tầng
  • Công trình dân dụng cấp 1: là công trình quan trọng chỉ sau công trình dân dụng cấp đặc biệt
  • Công trình dân dụng cấp 2: nhà ở có tổng diện tích sàn từ 5.000m2 đến dưới 10.000m2, các công trình này có chiều cao từ 9 đến 19 tầng.
  • Công trình dân dụng cấp 3: có chiều cao từ 4 đến 8 tầng và có tổng diện tích sàn từ 1.000m2 đến dưới 5.000m2.
  • Công trình dân dụng cấp 4: Là nhà ở chiều cao nhỏ hơn hay bằng 3 tầng, tổng diện tích sàn dưới 1.000m2.

Theo đó, trước khi tiến hành công trình bạn cần tìm hiểu khái niệm công trình cấp 1 là gì, được quy định như yế nào để lựa chọn được cách thiết kế, xây dựng phù hợp. Công trình cấp 1 được đánh giá là tương đối quan trọng tiệm cận với mức độ cao nhất về quy mô công suất và tầm quan trọng. Nếu có sự cố xảy ra nó cũng có thể dẫn tới những tác động khủng khiếp tới tài sản và tính mạng của một cộng đồng dân cư hoặc trên một phạm vi lãnh thổ nhất định.

 

Rate this post